• Snabb leverans
  • Fri frakt
  • Svensk design
Priser inkl. moms

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Cavaxo Design AB (org.nr 556709-8073)

Allmänt

Cavaxo Design AB (org. nr. 556709-8073), Birger Svenssons väg 8, 432 40 Varberg, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

På Cavaxo Design AB värnar vi om din personliga integritet. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto, köper våra produkter eller tjänster, eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. I den här policyn hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgifter som behandlas av oss

Personuppgifter som du lämnat till oss
När du besöker våra webbplatser som inloggad kund, köper våra produkter eller tjänster eller har kontakt med vår kundtjänst kommer du att behöva lämna personuppgifter till oss. Detta gäller även när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, användarkonto, använder dig av våra tjänster på vår websida och sociala medier eller använder dig av din eventuella garanti, ångerrätt eller reklamation. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig
När du genomför ett köp kommer vi att behandla uppgifter om köpet och din köphistorik. När du använder vår sajt, ditt användarkonto eller sociala medier kommer vi även att behandla personuppgifter som information om din IP-adress, vilka varor du besökt eller lagt i vår varukorg. 

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Cavaxo Design AB kommer att behandla ditt namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer och din e-postadress, uppgifter om dina köp, samt uppgifter avseende din användning av våra sociala medier i syfte att kunna administrera vårt kundförhållande med dig, inklusive dina inköp och ditt användarkonto.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Cavaxo Design AB kommer även att behandla ovan personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om användning av ångerrätt, garanti, reklamation, samt att fullgöra rättsliga förpliktelser, som åligger Cavaxo Design AB, gällande ditt köp.

Utan dina personuppgifter har vi på Cavaxo Design AB inte möjlighet att leverera våra produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Marknadsföring

Om du har samtyckt till att få marknadsföring, som t.ex. nyhetsbrev eller erbjudanden om våra produkter via e-post, sms eller post kommer Cavaxo Design AB även behandla ditt namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress och din köphistorik för marknadsföringsändamål. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, som vi antingen inhämtar i samband med att du registrerar dig på vår websida eller i samband med ditt köp av produkter ur vårt sortiment. Du ger ditt samtycke genom att du aktivt kryssar i en kryssruta på vår websida.

Statistik

Vi kommer att behandla ditt kundnummer och andra referensnummer i syfte att kunna göra statistiska sammanställningar och för att visa dig anpassat innehåll på vår sajt som passar dig och din kundgrupp.

Den rättsliga grunden för Cavaxo Design ABs behandling av dina personuppgifter är att de är nödvändig för ändamål som rör Cavaxo Design ABs berättigade intresse. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning och innebär, på samma sätt som ovan, situationer där Cavaxo Design AB behöver, eller vill göra något som i huvudsak är till vår egen fördel, förutsatt att detta inte skadar dina egna intressen eller grundläggande rättigheter och friheter. 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. 

Personuppgifter för att hantera beställningar och köp:
-Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garanti-ärenden.

För att administrera medlemskap och ”Mitt konto”:
-Tills du avslutar ditt konto. Tills du avslutar ditt konto. Om ditt medlemskap har varit inaktivt i 36 månader raderar vi ditt konto. Med inaktivitet menar vi att du inte registrerat ett köp.

För att kunna hantera kundtjänstärenden:
-Uppgifterna behandlas till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en tid om 12 månader därefter i syfte att kunna ge bättre kundservice. 

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event:
-Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter. 

För att kunna marknadsföra produkter och tjänster:
-För att fullgörande av avtal: Tills att du avslutar ditt konto.

-För intresseavvägning: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Behandling av tredje part och överföring av personuppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden som hjälper oss med marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar, t.ex. speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för. Vi minimerar överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. I de fall sådant sker, t.ex. vid systemmässig support och underhåll, sker det enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter. Dessa företag styr själva hur informationen ska behandlas i enlighet med deras integritetspolicys.

Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi uppgifter, däribland personuppgifter, kring dina inköp och din aktivitet på våra sidor, på sociala nätverk samt på vår websida. Exempelvis genom att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics kunna anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande, samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Detta gör det möjligt för oss att mer specifikt anpassa innehållet på vår websida, så att det passar just dina behov, samt förbättrar vårt erbjudande till dig. Processen är anonymiserad och den kan inte användas för att identifiera dig. Vidare kan vi komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera ditt användande av vår sajt och för tjänster i anslutning till webbplatsak tiviteter och internetanvändande. Uppgifter som vi analyserar kan exempelvis vara din IP-adress, köphistorik och annan information som du har lämnat till oss som kund. För information om hur Google Inc. använder uppgifter se följande länk: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade eller förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Sociala medier

Du kan följa våra varumärken via olika sociala medier, bland annat Facebook och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som vi själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.

Hur använder vi cookies? Information om hur vi använder cookies finns på vår websida under Köpvillkor.

Vilka rättigheter har du?

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter (s.k. registerutdrag) Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig.

Blanketten för begäran om registerutdrag får du genom att du kontaktar vår kundtjänst via mail.

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Om du har eget konto ”Mitt konto” har du själv möjlighet att logga in på kontot och rätta felaktiga uppgifter, alternativt kontakta vår kundtjänst.

Mailadress Kundtjänst: info@cavaxodesign.com